Sledujte, ako pre svojich voličov pracujú poslanci v Mestskom zastupiteľstve.

Sledujte, ako pre svojich voličov pracujú poslanci v Mestskom zastupiteľstve.